PRAVILA NAGRADNE IGRE “ROGAŠKA RIVIERA -10 OSEB VABIMO NA KOPANJE”

20
Jun

1.      SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator SLKI d.o.o., Zdraviliška ulica 11, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradno žrebanje z imenom »Rogaška Riviera – 10 oseb vabimo na kopanje« (v nadaljevanju: nagradno žrebanje). Nagradna igra poteka na Facebook strani podjetja SLKI, link: https://www.facebook.com/grandhotelrogaska/ (v nadaljevanju FB SLKI – Grand Hotel Rogaška), od 20.6.2024 do 15.7.2024.

 

2.      KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNEM ŽREBANJU

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati osebe, ki pri organizatorju pripravljajo in izvajajo žrebanje. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

 

3.      NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU

Oseba, ki želi sodelovati v nagradnem žrebanju (v nadaljevanju: sodelujoči), v obdobju od 20. 6. do vključno 15.7.2024 v skladu s temi pravili na FB VŠEČKAJ, DELI ter OZNAČI prijatelja, ki bi mu privoščili vstopnico v času trajanja nagradne igre. Sodelujoči se strinjajo, da SLKI d.o.o. uporablja podatke za izvedbo nagradnega žrebanja in so seznanjeni, da podatki ne bodo

posredovani tretjim osebam. Sodelujoči organizatorju dovoljujejo objavo posredovanih podatkov na FB SLKI – Grand Hotel Rogaška, FB Rogaška Riviera, FB Rogaška Resort ter na spletni strani www.rogaska-resort.com.

 

4.      NAGRADNI SKLAD

Med vsemi udeleženci, ki so sprejeli splošne pogoje sodelovanja nagradnega žrebanja, bomo izžrebali 5 nagrajencev (5×2). Skupaj bo podeljenih 10 vstopnic. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Vrednost nagrade ne presega 42€, zato se akontacija dohodnine ne obračuna.

 

5.      ŽREBANJE

Žrebanje bo potekalo 16.7.2024 v prostorih organizatorja ob prisotnosti 3-članske komisije in bo izvedeno po načelu sodelovanja (všečkaj, deli, označi) izmed vseh sodelujočih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na FB SLKI Grand Hotel Rogaška. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni z objavo na zidu FB SLKI – Grand Hotel Rogaška, FB Rogaška Riviera, FB Rogaška Resort.

 

6.      PREVZEM NAGRAD

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 3 dni posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, kontaktni podatki). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, – se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku 2 dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade, – v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila.

 

7.      ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje FB SLKI Grand Hotel

Rogaška ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanja, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

 

8.      VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradnem žrebanju soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme glavno nagrado, objavijo v medijih obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega žrebanja.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po [email protected] ali pisno na naslov organizatorja SLKI d.o.o., Zdraviliška ulica 11, 3250 Rogaška Slatina.

 

9.      KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja bo organizator udeležence obveščal z objavami FB SLKI Grand Hotel Rogaška.

Pravila nagradnega žrebanja so dostopna na FB SLKI Grand Hotel Rogaška za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na [email protected].

 

V Rogaški Slatini, dne 19.6.2024